Proč podpořit naší činnost?

Věříme, že podpora aktivní činnosti pro lidi s těžkým tělesným postižením je důležitá. Sportovní aktivitu považujeme za velmi přínosnou, jelikož přináší nejen sportovní vyžití, ale také kontakt s lidmi, získání nových přátel, poznávání nových míst a v neposlední řadě vede k větší samostatnosti. A jen aktivní člověk se může zapojit do společnosti a být pro ni přínosem.

Jak můžete podpořit naší činnost?

V našem klubu vždy oceníme Vaší podporu. Pro lepší představu a ke zvážení Vašich možností uvádíme výčet způsobů pomoci.

Darujte nám finance

Můžete si samozřejmě vybrat, na co přesně mají být Vámi darované finance využity. Např. je možnost podpořit naše tréninky, díky nimž se neustále zlepšuje herní kvalita týmu a uhradit faktury za pronájem tréninkových prostor. Stejně tak můžete přispět na úhradu pohonných hmot potřebných k dopravě týmu a vybavení. Nebo přispět na koupi či úpravu speciálních sportovních vozíků.

Také můžete klub podpořit jednorázovým příspěvkem s obecným užitím, ale samozřejmě v rámci poslání uvedeném ve stanovách občanského sdružení EWSC Praha.

Nebo je možnost podporovat naši činnost pravidelnou libovolnou částkou např. trvalým příkazem na účet 2100639660/2010,Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1.

Darujte nám čas

Při každé akci je zapotřebí asistentů, kteří by pomohli hráčům při dopravě a během dané akce. A taktéž při pořádání našich akcí jsou potřeba dobrovolníci, kteří by pomohli při zajištění jejich průběhu.

Darujte nám znalosti

K úspěšnému vedení sportovního klubu je zapotřebí znalostí z mnoha oborů, jako jsou např. grafické, propagační, organizátorské, ekonomické a další.

Darujte nám věcný dar

Z materiálního vybavení je zapotřebí zejména sportovní náčiní, jako jsou florbalové hole a florbalové balónky. Velkou příležitostí v tomto druhu darů je klubové oblečení, např. trička a mikiny, a cestovní vybavení jako tašky a batohy. Další možnosti jsou v oblasti výroby t-stick (speciální hokejka), kde je zapotřebí materiál k jejich výrobě. A samozřejmě mnoho dalšího.

Darujte nám službu

Máte možnost nám vytisknout propagační materiály? Půjčujete věci potřebné k pořádání sportovních či kulturních akcí nebo pronajímáte vhodné prostory?  Nebo máte k nabídnutí jiné pro nás užitečné služby? Velmi rádi uvítáme Vaši nabídku daru.

Jaká je další možnost podpory?

Nemůžete-li darovat, stále existuje možnost jak vyjádřit svou podporu naší činnosti. Jsme si vědomi tržních mechanismů a umíme se vžít do pocitů lidí. Proto uvádíme další příklady pomoci.

Objednejte si u nás reklamu

Uvedeme Vás jako partnery klubu nebo určité akce a dle domluvy poskytneme reklamní plnění.

Kupte si tričko nebo placku s motivem klubu

Připravili jsme pro vás tričko s klubovým logem Jaguára. Další možností je zakoupení placek s několika motivy, opět je možnost vybrat si z Jaguára nebo z vtipných kreseb.

Přijďte se pobavit

V neposlední řadě pořádáme benefiční hudební festival Kárafest, kde díky zakoupení vstupenky přispějete na provoz klubu. Bližší informace na KÁRAFEST.CZ