Zde najdete vše potřebné o našem sportovním klubu

Stanovy spolku

Stanovy spolku

Výpis ze spolkového rejstříku

Úplný výpis

Řády spolku

Organizační řád
Disciplinární řád

Aktuální výroční zpráva 2014

2014

Přihláška do spolku pro fyzické osoby

Přihláška v pdf
Přihláška ve wordu

Pro dárce a sponzory

Manuál pro dárce a sponzory

Darovací smlouva v pdf
Darovací smlouva ve wordu

Smlouva o reklamě v pdf
Smlouva o reklamě ve wordu

Press kit

Press kit

Loga ke stažení

Logo JAGUARS a JAGUARS.CZ v křivkách (pdf)

Logo JAGUARS
Logo JAGUARS.CZ

Logo JAGUARS (png)

Logo JAGUARS černý
Logo JAGUARS bílý
Logo JAGUARS transparentní černý
Logo JAGUARS transparentní bílý

Logo JAGUARS.CZ (png)

Logo JAGUARS.CZ černý
Logo JAGUARS.CZ bílý
Logo JAGUARS.CZ transparentní černý
Logo JAGUARS.CZ transparentní bílý