Zde najdete vše potřebné o našem sportovním klubu

Stanovy spolku

Stanovy spolku

Výpis ze spolkového rejstříku

Výpis platných

Řády spolku

Organizační řád
Disciplinární řád

Aktuální výroční zpráva 2018

2020

Přihláška do spolku pro fyzické osoby

Přihláška v pdf
Přihláška ve wordu

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pro dárce a sponzory

Manuál pro dárce a sponzory

Darovací smlouva v pdf
Darovací smlouva ve wordu

Smlouva o reklamě v pdf
Smlouva o reklamě ve wordu